اتحادیه زنبورداران
علیرضا صفاخو اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟ اختصاصی دامیران
علیرضا صفاخو اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟

علیرضا صفاخو مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران در پاسخ به اگر شما وزیر جهاد کشاورزی بودید در شرایط کنونی چه می کردید؟

زنبور عسل؛ نهاده زنده بخش کشاورزی اختصاصی دامیران
زنبور عسل؛ نهاده زنده بخش کشاورزی

صنعت پرورش زنبور عسل به عنوان یکی از صنایع زیر مجموعه بخش کشاورزی، هم از نظر تولید محصولات وابسته به زنبور عسل و هم از نظر میزان تاثیری که روی افزایش میزان محصولات زراعی و باغی که به دلیل فعالیت گرده افشانی زنبورها رخ می دهد، بسیار حائز اهمیت است ولی بر اساس شنیده ها متاسفانه زنبورداران از جایگاه واقعی خود در خانواده بزرگ تولید محصولات..