اثرات پروبیوتیکی
جداسازی باکتری‌های پروبیوتیک از منابع مختلف دام و طیور اخبار و مقالات عمومی
جداسازی باکتری‌های پروبیوتیک از منابع مختلف دام و طیور

به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، جداسازی و شناسایی باکتری‌های پروبیوتیک از دستگاه گوارش حیوانات مزرعه و بررسی کارایی آنها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی دکتر مریم رویان استادیار پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است..

نقش پروبیوتیک های نوترکیب در درمان بیماری ها اخبار و مقالات عمومی
نقش پروبیوتیک های نوترکیب در درمان بیماری ها

فناوری های نوین در مهندسی ژنتیک بر آن شدند که پروبوتیکها می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها باشند. استفاده از پروبیوتیک های نوترکیب راهکاری مفید برای ایمونوتراپی، درمان بیماریهای عفونی، دستگاه گوارش و فعالیتهای ضدآلرژیکی می باشد این میکروارگانیسم های زنده به عنوان یک درمان دوگانه برای کنترل باکتری ها می باشند..