اجرای طرح دام امانی
گامی برای حمایت از دامداران نشخوارکنندگان
گامی برای حمایت از دامداران

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات این صندوق در حمایت از بهره‌برداران دامی گفت: در این راستا طرح «دام امانی» در دامغان در حال اجراست. محمد اکبری با اشاره به اقدامات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در حمایت از بهره‌برداران دامی این استان اظهار کرد: در این راستا طرح «دام امانی»