اخبار صنعت تک سمیان
مزیت و ظرفیت‌های توسعه پرورش شتر در کشور تک سمیان
مزیت و ظرفیت‌های توسعه پرورش شتر در کشور

شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه، گام اول و اساسی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح برای شکوفایی استعدادها و رشد اقتصادی آن منطقه است. توسعه کشاورزی و تولید غذا مبتنی بر مزیت‌های اقلیمی هر منطقه، یکی از فرصت‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید غذا محسوب می‌شود..

برگزاری سمپوزیوم جهانی شتر در کویر مرکزی ایران تک سمیان
برگزاری سمپوزیوم جهانی شتر در کویر مرکزی ایران

سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی، با بیان این که یزد میزبان رویداد ملی و جهانی نوآوری، فناوری و کارآفرینی شتر است، اظهار کرد: این رویداد بین المللی در تاریخ ۱۸و ۱۹ آبان ماه امسال در ایستگاه تحقیق و توسعه شتر تک کوهانه بافق برگزار می‌شود. هدف اصلی این رویداد که با توجه به سخنرانان بین‌المللی خود..