ارز یارانه ای طیور
خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد! صنعت طیور
خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به خوراک دام و طیور سر سفره مردم قرار نگرفته و حتی تعدادی از رانت‌های ایجاد شده طی دو سال اخیر به دلیل چند نرخی شدن ارز و پرداخت ارز یارانه‌ای است.