ارز 4200 تومانی برای خوراک دام و طیور
شوک نهاده‌ها به بازار دام و طیور صنعت طیور
شوک نهاده‌ها به بازار دام و طیور

سناریوی افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در حالی به رویه‌ای جاری در بازار مواد پروتئینی تبدیل شده که تولید‌کنندگان این محصولات، رشد هزینه تمام‌شده تولید ناشی از مشکلات تخصیص و تامین ارز و نحوه واردات نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله سویا، جو و...

خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد! صنعت طیور
خوراک وارداتی طیور با ارز یارانه‌ ای در بازار آزاد!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به خوراک دام و طیور سر سفره مردم قرار نگرفته و حتی تعدادی از رانت‌های ایجاد شده طی دو سال اخیر به دلیل چند نرخی شدن ارز و پرداخت ارز یارانه‌ای است.