از قیمت گوشت و مرغ چه خبر
از قیمت گوشت و مرغ در دولت روحانی چه خبر؟ + نمودار اخبار و مقالات عمومی
از قیمت گوشت و مرغ در دولت روحانی چه خبر؟ + نمودار

به نقل از مشرق بیشترین گرانی در بین مواد پروتئینی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط به گوشت گوسفند بوده که 309 درصد نسبت به ابتدای شروع به کار دولت روحانی افزایش قیمت داشته و به عبارت ساده‌تر 4 برابر شده است. قیمت تخم‌مرغ هم نسبت به ابتدای دولت روحانی 294درصد، قیمت مرغ 290 درصد و قیمت گوشت گوساله 245 درصد افزایش پیدا کرده است.