از مرغداری ها چه خبر
تراژدی تلخ مرغداران، برای تامین خوراک، خانه هایمان را می فروشیم صنعت طیور
تراژدی تلخ مرغداران، برای تامین خوراک، خانه هایمان را می فروشیم

ناصر نبی پور در گفتگوی با اشاره به قیمت گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، گفت: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای..

از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها صنعت طیور
از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها

واحدهای مرغداری یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است، مرغ‌ها در این واحدها به دلیل نبود نهاده‌های دامی و گرسنگی در حال تلف شدن هستند و این در حالیست که همچنان تولیدکنندگان این حوزه معطل تصمیم و اقدام متولیان امر برای رفع این مشکل باقی مانده‌اند.