استفاده از هورمون
هورمون ها در دام و طیور، توهم یا واقعیت؟ اخبار و مقالات عمومی
هورمون ها در دام و طیور، توهم یا واقعیت؟

در سال های اخیر در ایران شاهد انتشار شایعاتی مبنی بر استفاده از هورمون ها در پرورش دام ها و به خصوص طيور بوده ایم. متأسفانه در اکثر موارد، برخی پزشکان جامعه به دلیل عدم آگاهی های کافی در مورد این مسئله به این شایعات دامن می زنند و مسائلی همچون بروز کیست های تخمدانی و رشد موهای زائد در بدن زنان را به استفاده از گوشت مرغ هایی که در پرورش..

استفاده از هورمون در صنعت مرغداری؟ صنعت طیور
استفاده از هورمون در صنعت مرغداری؟

همه ما در طول زندگی خود اصطلاح مرغ های هورمونی را بارها شنیده ایم. تصوری که در همه قشرهای جامعه از گذشته وجود دارد و از برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم بسیار شنیده ایم. در ادامه این مقاله در دامیران با ما همراه شوید تا به اشتباهات رایج و غلط در جامعه در استفاده از هورمون در پرورش مرغ های گوشتی بپردازیم.