اشتراکات پزشکان با دامپزشکان
آنچه دامپزشک ها میدانند اما پزشکان نمیدانند! اخبار و مقالات عمومی
آنچه دامپزشک ها میدانند اما پزشکان نمیدانند!

آن ها از من خواستند تا به باغ وحش بروم و با علت احتمالی سکته، از قلب حیوان عکس برداری کنم. لازم به ذکر است که باغ وحش های آمریکا به دامپزشکان مجربی مجهز است که به صورت حرفه ای از حیوانات مراقبت میکنند اما گاها برای گرفتن مشاوره های تخصصی به انجمن های پزشکی نیز مراجعه میکنند و من یکی از پزشکان خوش شانسی بودم که برای کمک و مشاوره دعوت شدم.