اشتغال در آبزی پروری
ماهیان زینتی فرصتی برای اشتغالزایی صنعت آبزیان
ماهیان زینتی فرصتی برای اشتغالزایی

خش های مختلف شیلات همواره مورد توجه و تاكید مسوولان در جهت اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی است كه در این میان پرورش ماهیان زینتی به دلیل زودبازده بودن جایگاهی ویژه برای علاقمندان به سرمایه گذاری در این بخش دارد.