اصلاح نژاد دام
تولید نژاد جدید گوسفند در شرکت کشت و صنعت لرستان نشخوارکنندگان
تولید نژاد جدید گوسفند در شرکت کشت و صنعت لرستان

مدیرعامل شرکت کشت وصنعت لرستان از تولید نژاد جدید گوسفند در این شرکت خبر داد. محمد مهدی عرب نژاد اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفای لرستان به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو کشور در زمینه‌های متنوع کشاورزی و دامداری علمی، در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران حضوری فعال دارد.

مرکزی برای اصلاح نژاد گاو نشخوارکنندگان
مرکزی برای اصلاح نژاد گاو

که در زمینه تولید جنین در حیوانات مزرعه ای فعالیت می کند، تکثیر گاوها با نژاد برتر را باعث نصف شدن هزینه های تولید شیر عنوان کرد. محمد مهدی نادری، با اشاره به فعالت مرکز بایوفارم در زمینه تولید جنین حیوانات مزرعه‌ای گفت: اکنون ۳۰۰ رأس نژاد برتر گاو در مزرعه مرکز تولید جنین البرز نگهداری می‌شوند.

منطق فازی (Fuzzy Logic) در اصلاح نژاد دام نشخوارکنندگان
منطق فازی (Fuzzy Logic) در اصلاح نژاد دام

ژنتیک و اصلاح نژاد یکی از علومی است که بر مبنای اصول آماری بنا نهاده شده و به شدت وابسته به آمار می باشد. در آمار فرض ها در واقع گزاره های منطقی هستند که با درست بوده یا نادرست یعنی دارای قطعیت یک (۱) و صفر (۰). ولی باید گفت که در دنیای واقعی و تفکر انسان گزاره ها به این قطعیت نیستند و جالب اینجاست که با همین اطلاعات غیر قطعی نتیجه گیری..