افزایش تولید آبزیان
احیای ذخایر آبزیان دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان صنعت آبزیان
احیای ذخایر آبزیان دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان

مدیرکل شیلات گیلان امروز با بیان اینکه رهاسازی بچه ماهیان از خرداد ماه شروع شده گفت: برای بازسازی ذخایر ماهیان سفید دریای خزرتا کنون ۱۱۷میلیون بچه ماهی در ۹رودخانه و ۲تالاب استان رها شده است. عظیم مدبری با اشاره به اینکه رهاسازی بچه ماهیان تا اواسط شهریور ادامه دارد تصریح کرد..

کاهش مصرف آب تا یک دهم با روش‌های نوین تولید آبزیان صنعت آبزیان
کاهش مصرف آب تا یک دهم با روش‌های نوین تولید آبزیان

ابوعلی با اشاره به راه اندازی مرکز توسعه وتوان افزایی شیلات درآینده نزدیک افزود: این مرکز در قالب چهاربخش شامل آموزش و انتقال فناوری ، تحقیق و توسعه، بازار و استاندارد سازی و ارتقا کیفیت به منظور ارایه خدمات مختلف تخصصی و آزمایشگاهی درجه بندی محصولات، رتبه بندی مزارع، کارخانه‌ها و صنایع شیلاتی، ایجاد الگوهای تولید متراکم ماهی و میگو..

افزایش ۱۵ درصدی تولید آبزیان صنعت آبزیان
افزایش ۱۵ درصدی تولید آبزیان

ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان از افزایش تولید آبزیان خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که در بخش صید و آبزی پروری تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشد.