افزایش قیمت ماهی
احتمال افزایش قیمت ماهیان دریایی و پرورشی در بازار صنعت آبزیان
احتمال افزایش قیمت ماهیان دریایی و پرورشی در بازار

فخرالدین احمدی، با بیان اینکه به طور عمده ماهیان عرضه شده در بازار ایران به دریایی و پرورشی تقسیم می‌شود، اظهار کرد: قیمت در ماهیان دریایی به شرایط آب و هوایی و فصل صید بستگی دارد در نتیجه نمی‌توان درباره قیمت آن برای آینده به طور دقیق پیش بینی کرد.