افزایش وزن مرغ تخمگذار
شکل ظاهری دان و تاثیر آن در طیور صنعت طیور
شکل ظاهری دان و تاثیر آن در طیور

انواع خوراک طیور بطور معمول به شکل های آردی، پلت و کرامبل تولید و عرضه می شود. از چالش های مهم پرورش طیور ویژگی های دان است که از مهمترین این ویژگی ها می توان به بافت و یکنواختی دان ها اشاره کرد.