اقیانوس شناسی
بزرگترین فاجعه زیست محیطی در خلیج فارس‌ صنعت آبزیان
بزرگترین فاجعه زیست محیطی در خلیج فارس‌

به گفته محققان حوزه اقیانوس‌شناسی، مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی خلیج فارس بعد از جنگ اول خلیج فارس است که انفجار چاه‌های نفت و سرازیر شدن نفت به خلیج فارس پررنگ شد، به گونه‌ای که انتشار آلودگی نفتی در جنگ اول خلیج فارس یکی از بزرگ‌ترین آلودگی‌های نفتی دریایی در طول تاریخ است و تخمین زده می‌شود حدود ۶ میلیون بشکه نفت طی..

حفظ اقیانوس‌ ها اولویت اول کشورهای جهان صنعت آبزیان
حفظ اقیانوس‌ ها اولویت اول کشورهای جهان

با نامگذاری یک دهه به عنوان "علوم اقیانوس‌شناسی و توسعه پایدار" تلاش می‌شود تا با ارتقای سواد جوامع نسبت به اقیانوس‌ها و نقش آنها در حیات ساکنان خشکی از این منبع عظیم محافظت شود و این در حالی است که مطابق برخی آمارها ۹۰ درصد از جمعیت ماهیان بزرگ اقیانوس‌ها از بین رفته و ۵۰ درصد از صخره‌های مرجانی دریاها تخریب شده است و تعداد..