انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان اخبار و مقالات عمومی
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان

با این حال، برخی شواهد موجود تا به امروز نشان می دهند که ویروس  2SARS – CoV- از یک منبع حیوانی گسترش پیدا کرده است و داده های حاصل از سکانس ژنتیکی نیز نشان میدهد که کرونا ویروس جدید 2 - SARS - CoV- شباهت بسیار های در گردش در نزدیکی با دیگر کروناویروس جمعیت خفاش ها دارد.