انجام صحیح پرواربندی
پرواربندی گاو و گوساله گوشتی، اصول و قواعد نشخوارکنندگان
پرواربندی گاو و گوساله گوشتی، اصول و قواعد

گاوها بر اساس هدف نگه‌داری به دو دسته گاو شیری و گاو گوشتی، تقسیم‌بندی می‌شوند و پرواربندی به معنی فربه کردن دام در طی یک دوره پرورشی معین با استفاده از خوراک مناسب و رعایت اصول بهداشتی است که به روش‌های سنتی و صنعتی (با کارایی و سود اقتصادی متفاوت)، انجام می‌شود.