انواع شترمرغ
نگاهی به صنعت پرورش شترمرغ صنعت طیور
نگاهی به صنعت پرورش شترمرغ

درصد لاشه لخت در شتر مرغ بیت 56 تا 64 درصد متغیر است. به طور تقریبی می توان گفت که لانه شترمرغ حدودا 6۰ درصد گوشت لخم را داشته به طوری که در یک حیوان ۱۰۰ کیلویی ۲۱ کیلوگرم گوشت درجه 1 و 14 کیلوگرم گوشت (کناره) به دست می آید. چرم شترمرغ به دلیل بالا بودن کیفیت پوست آن از اهمیت بالایی برخوردار است. پر شترمرغ تقریبا شناخته شده ترین تولیدات شترمرغ است.