انواع مختلف تخم مرغ
تخم پرندگان مختلف چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ صنعت طیور
تخم پرندگان مختلف چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

بین تخم مرغ، تخم اردک یا تخم بلدرچین، تفاوت کمی در پروتئین بین مواد مختلف وجود دارد. به طور کلی در انواع تخم مرغ، مقدار پروتئین حدود ۱۳ گرم در ۱۰۰ گرم است. در میان آنها، تخم مرغ با ۱۲ گرم در ۱۰۰ گرم کمترین مقدار پروتئین را دارد. تخم های با بیشترین میزان پروتئین..