انواع نژادهای بز
پرورش بز تالشی در استان گیلان نشخوارکنندگان
پرورش بز تالشی در استان گیلان

به مردمانی که شغل اصلی آنها دامپروری و دامداری است، گالش میگویند. جمعیت های کوهستانی سوی مرطوب البرز (گالش و بیشتر تالشان ) متخصص پرورش گاو و گوسفند و بز هستند باید از دامداری به عنوان هسته اصلی اقتصاد آنها نام برد، به طوری که اثر آن در تمامی شئونات زندگی کوچ نشینان این منطقه قابل مشاهده است. استفاده از بز به خاطر چابکی این دام است.

وضعیت پرورش بز تالی در استان هرمزگان نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز تالی در استان هرمزگان

با توجه به شرایط آب و هوایی هرمزگان که در منطقه خشک واقع شده است و اکثر منابع گیاهی این مناطق بوته ای، درختچه ای و درختی می باشد و از طرفی بز حیوانی سرشاخه خوار است و نسبت به شرایط کاملاً سخت و نامساعد تغذیه ای و محیطی مقاومت قابل توجهی دارد، پرورش آن در هرمزگان از سال های دور از اولویت خاصی برخوردار بوده است..

وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران

بز بومی مازندران از نظر بازده صفات مطلوبی از جمله، تولید شیر، افزایش وزن روزانه، وزن پروار و درصد دوقلوزایی، دارای پتانسیل پا یینی میباشد . پتانسیل ژنتیکی پایین این بز، سبب کاهش بازده اقتصادی و در نتیجه بی میلی دامداران جهت پرورش آن در استان شده است به طوری که معمولاً 5 درصد از گله های گوسفند را بز تشکیل میدهد. پرورش بز در این استان مانند اکثر نقاط کشور بیشتر بصورت سنتی و کوچ..

پرورش بز در آذربایجان شرقی و غربی نشخوارکنندگان
پرورش بز در آذربایجان شرقی و غربی

آذربايجان شرقی برای پرورش بز، شرايط آب و هوايی مناسبی دارد. پـرورش بز در اين استان تاريخی طولانی دارد، به طوريكه كنده كاری ها و تصاوير مكشوفه در مناطق مختلف و نواحي كوهستاني همگي دال بر سابقه طـولانی پـرورش بـز در ايـن استان دارد. توده ژنتيكی شاخص بز در استان آذربايجان شرقی، مهابادی است كه دربين دامداران محلی به بز بومی معروف..

پرورش بز خلخالی در استان اردبیل نشخوارکنندگان
پرورش بز خلخالی در استان اردبیل

پرورش بز به همراه گوسفند از سابقه دیرینه پرورش این دام در مناطق كوهستانی استان اردبیل حكایت دارد به طوریكه آثار حكاكی شده در شهریری، مشگین شهر، قزقلعه سی در دشت مغان و تصاویر تخته سنگ های بالای كوه های تیل و جعفرآباد در خلخال همگی نشان از دیرینه بودن پرورش این دام در استان می باشد..