اهمیت دامپزشکی در ایران
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟ اخبار و مقالات عمومی
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟

دامپزشکی ، یک تخصص از علوم پزشکی در ارتباط با پیشگیری ، کنترل ، تشخیص و درمان بیماریهای موثر بر سلامت حیوانات اهلی و وحشی و جلوگیری از انتقال بیماری های دام به جمعیت انسانی است. دامپزشکان با نظارت و حفظ سلامت حیوانات تولید کننده مواد غذایی ، از غذای ایمن برای مردم اطمینان حاصل می کنند.

کمی درباره دامپزشکان و بازار کار دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
کمی درباره دامپزشکان و بازار کار دامپزشکی

رشته دامپزشکی به سبب اینکه رشته ای مرتبط با سلامت جامعه می باشد از جایگاه بالایی برخوردار بوده و هر چقدر آگاهی های علمی یک جامعه افزایش پیدا کند؛ افراد جامعه به اهمیت رشته دامپزشکی بیشتر پی برده و برای دامپزشکان آن جامعه جایگاه ویژه ای قائل می شوند.