بزرگترین کشور صادرکننده گوشت گاو
بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان نشخوارکنندگان
بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان

در حالی که گوشت گاو برزیلی قطعا محصولی محبوب در خارج از کشور به شمار می‌آید، این کشور به دلیل صنعت دامداری خود که در ایالات مرکزی کشور قوی‌ترین بوده و سبب جنگل‌زدایی فراوانی شده، مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که گاوها برای چرا به خوراک و فضا نیاز دارند.