بستر مرغداری
تجهیزات لازم برای راه اندازی یک سالن کوچک نگهداری از طیور صنعت طیور
تجهیزات لازم برای راه اندازی یک سالن کوچک نگهداری از طیور

نگهداری از طیور به منظور فروش فراورده های آن ها اگر به صورت اصولی و با یک برنامه ریزی دقیق انجام گیرد موفقیت مناسبی را برای فردی که کسب و کار را راه اندازی کرده به همراه خواهد داشت. بدین منظور باید یکسری تجهیزات مخصوص برای نگهداری و پرورش طیور تهیه شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

بستر مرغداری و شرایط مناسب محل زندگی طیور صنعت طیور
بستر مرغداری و شرایط مناسب محل زندگی طیور

بستر مرغداری و وضعیت آن در محل پرورش طیور، موضوع مهمی است. این بستر باید به نحوی باشد که ضمن فراهم نمودن جایگاهی نرم و راحت برای جوجه، کیفیت خوبی نیز داشته، خشک، نرم و بدون گرد و خاک باشد. جنس، نوع و کیفیت بستر باید به‌ گونه ای باشد که منجر به نقص و ضایعات اندام ها و قسمت های مختلف نگردد.