بهداشت و پیشگیری
نقش مهم و کلیدی موسسه رازی در بهداشت و پیشگیری کشور اخبار و مقالات عمومی
نقش مهم و کلیدی موسسه رازی در بهداشت و پیشگیری کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر فرید نجفی در جلسه مشترک با رئیس و معاونان موسسه رازی و بازدید از بخش های مختلف این موسسه اظهار کرد: رازی  با 96 سال قدمت از افتخارات کشور محسوب می شود و همه ما از تولیدات آن از جمله انواع واکسن ها و سرم های درمانی استفاده کرده ایم.