بیماریهای اسب
کولیک در اسب ها تک سمیان
کولیک در اسب ها

کولیک در اسب ها، زمانی که علوفه کم می شود مالکان اسب ها تلاش می کنند تا غذای خوب و سالم در اختیار اسب خود قرار دهند. بحران های طبیعی بسیاری می تواند روی زمین های پرورش علوفه تأثیر بگذارد. در بیشتر قسمت آمریکای جنوبی کشاورزان در هر فصل دو بار برداشت می کنند. حتی در بعضی از نواحی به سه بار برداشت در هر فصل می رسد..

تشخیص لامینایتیس اسب توسط رادیوگراف تک سمیان
تشخیص لامینایتیس اسب توسط رادیوگراف

اسب‌ های مبتلا به لامینایتیس نیاز به تکرار اخذ رادیوگراف طی درمان دارند. عواملی مثل سرعت رشد دیواره سم، تشدید وضعیت بالینی ، خطر تشدید بیماری طی نقل و انتقال (درصورتی که دستگاه پرتابل وجود ندارد) و ضرورت کنترل رادیوگرافی طی ترمیم سم و نعل بندی باید مورد توجه قرار بگیرد.

بررسی بیماری لامینایتیس در اسب و تشخیص آن تک سمیان
بررسی بیماری لامینایتیس در اسب و تشخیص آن

در اسب ها بند سوم انگشت distal phalanx نامیده می شود که در یک محفظه شاخی شده کپسول مانند به اسم سم قرار دارد. این ساختار استخوانی توسط بافتی به نام lamellae به سم متصل است. دیواره سم، sole و قورباغه آن طی زندگی رشد می کند. در نوار تاجی (coronary band) سلول های زایا اپیدرمال..