بیماریهای میکروبی
آنتی بیوتیک ها و پپتید ضد میکروبی جایگزین اخبار و مقالات عمومی
آنتی بیوتیک ها و پپتید ضد میکروبی جایگزین

امروزه مصرف بی رویه از آنتی بیوتیک ها در پیشگیری از بیماری ها و همچنین استفاده مرسوم به عنوان محرک رشد در تولید فرآورده های دامی باعث ایجاد باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در انسان شده است. طوری که در سال ۲۰۱۰ چیزی حدود ۶۳۱۵۱ تن آنتی بیوتیک در خوراک دام مصرف شده است (وانگ و همکاران، ۲۰۱۶)..

کاندیدا آلبیکنس اخبار و مقالات عمومی
کاندیدا آلبیکنس

کاندیدا آلبیکانس به‌ صورت گندروی (ساپروفیت) (همزیست) بر روی پوست و در دهان، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی می‌روید. این قارچ میکروسکوپی جزو میکروارگانیسم های تشکیل دهنده فلورمیکروبی بدن است و به‌ طور طبیعی به‌صورت هم‌ زیستی مسالمت آمیز با ما زندگی می‌کند..