بیماری انگلی دام
دامداران، افزایش انگل‌های خارجی را در فصل گرما جدی بگیرند نشخوارکنندگان
دامداران، افزایش انگل‌های خارجی را در فصل گرما جدی بگیرند

جواد اسماعیلی، ۱۸ مرداد به رسانه‌های گروهی گفت: انگل‌های خارجی در تمام گونه‌های جانوری وجود داشته و خسارات فراوانی به دام‌ها از نظر کاهش تولید، لاغری، انتقال بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و انگل‌های خونی و ... وارد می‌کنند. انگل‌های خارجی عمدتاً شامل انواع کنه، جرب، شپش و انواع مگس‌ها و لارو آن‌ها هستند.