بیماری انگلی کوکسیدیوز در طیور
شایع ترین بیماری های طیور (بخش دوم) صنعت طیور
شایع ترین بیماری های طیور (بخش دوم)

از گذشته تا کنون افراد زیادی به پرورش طیور روی آورده اند و با تجارب کم در این عرصه موفق نبوده اند. یکی از علل این موضوع بیماری های طیور است که بدون داشتن اطلاعات کافی باعث خسارات مهلکی می شود.