بیماری بروسلوز چیست؟
بروسلوز یک بیماری فراموش شده در کشورهای در حال توسعه اخبار و مقالات عمومی
بروسلوز یک بیماری فراموش شده در کشورهای در حال توسعه

بروسلوز یک بیماری زئونوز است که تولیدات و سلامت حیوانات و همچنین سلامت انسان را در سراسر جهان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بار سنگین این بیماری به ویژه در کشورهای کم درآمده باعث شده است که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های زئونوز فراموش شده جهان طبقه بندی کند.