بیماری در ماهیان
بیماری های میکروبی خارجی ماهی ها صنعت آبزیان
بیماری های میکروبی خارجی ماهی ها

این بیماری توسط باکتری بنام کندرو کو کوس کلومناریس (chondrococus columnaris) ایجاد شده و اکثر ماهی پروران از آن آگاهند. بیماری کو مناریس نه تنها در آزاد ماهیان، که در ماهی های آب های گرم نیز دیده می شود. عامل مولد آن اگرچه توسط عده زیادی از محققین مطالعه شده است، با وجود این هنوز متخصصین جای اشکال باقی گذارده است. بسته به چرخه زندگی..

بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلا صنعت آبزیان
بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلا

باکتری Lactococcus garvieae عامل بیماری لاکتوکوکوزیس است این بیماری به عنوان یک بیماری نوظهور گونه های مختلف آبزیان را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب زیان های اقتصادی قابل توجه ای در ماهیان آب شور و آب شیرین می شود، به ویژه زمانی که دمای آب در تابستان به بالای C°16 می رسد.