بیماری سل
سومین کنگره آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی با حضور محققان موسسه رازی اخبار و مقالات عمومی
سومین کنگره آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی با حضور محققان موسسه رازی

سومین کنگره آسیایی-آفریقایی مایکوباکتریولوژی با حضور محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان سخنران و ارائه دهنده پوستر، نیمه نخست بهمن ماه به صورت وبینار برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، سومین کنگره آسیایی- آفریقایی مایکوباکتریولوژی..