بیماری های سگ و گربه
TTC در سگ و بررسی کامل آن تک سمیان
TTC در سگ و بررسی کامل آن

بررسی اجمالی ( معرفی ، تشخیص و درمان) ، تهیه و تنظیم کیان کاشانی و سیدمحمد صادق مصلایی ، دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی

بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک در سگها اخبار و مقالات عمومی
بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک در سگها

Canine cutaneous leishmaniasis ، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency