بیماری های مرغان
بررسی علل کم خونی عفونی طیور و راه حل آن صنعت طیور
بررسی علل کم خونی عفونی طیور و راه حل آن

ویروس کم خونی عفونی جوجه نسبت به اغلب ضدعفونی کننده ها مقاومت بالایی نشان می دهد. جوجه ها تنها میزبان شناخته شده برای این بیماری است و در تمام سنین به عفونت حساس هستند اما ابتلا به بیماری در جوجه های سالم از لحاظ ایمونولوژی در طی 1-3 هفته زندگی سریعا کاهش می یابد.