بیماری های گوسفندان
مروری بر بیماری های متابولیک گوسفندان و بز نشخوارکنندگان
مروری بر بیماری های متابولیک گوسفندان و بز

اين عارضه به بيماري بره دوقلو و بيماري زايمان نيز خوانده ميشود. اين بيماري يك نوع مرض در ميشها محسوب ميشود كه در گوسفند هاي تمامي كشور ها بخصوص تحت شرايط خشكسالي و يا در شرايط نزديك به خشكسالي مشاهده ميشود و در مواقعي كه كمبود مواد غذايي در فصل زمستان به صورت حاد مسيله ساز ميشود موارد اين بيماري مشاهده ميگردد.