بیمه دام
شرایط بیمه دام نیازمند بازنگری است نشخوارکنندگان
شرایط بیمه دام نیازمند بازنگری است

سال گذشته بیش از ۵۵ هزار تن گوشت قرمز در سطح اراک تولید شده است. استان مرکزی به لحاظ شرایط جغرافیایی که در مرکز کشور و همجوار با استان‌های پرمصرف بوده، موقعیت ویژه‌ای داشته و رتبه سوم تولید گوشت قرمز در کشور را داراست.