تب برفکی
بررسی اثربخشی انواع واکسن های بیماری تب برفکی نشخوارکنندگان
بررسی اثربخشی انواع واکسن های بیماری تب برفکی

کنترل موثر بیماری تب برفکی، از طریق پیشگیری به وسیله واکسن های غیرفعال صورت می گیرد. متاسفانه، این واکسن های غیر فعال تنها محافظت کوتاه مدت در حیوان ایجاد می کنند. به علاوه شرایط نگهداری این واکسن ها بسیار حساس است. در این مقاله به انواع مختلف..

تب برفکی طاعون صنعت دامداری نشخوارکنندگان
تب برفکی طاعون صنعت دامداری

تب برفکی، بیماری ویروسی و بسیار واگیردار است که به عنوان طاعون برای صنعت دامداری از آن یاد می شود و به شدت به این صنعت خسارت می زند، با واکسیناسیون پیشگیری می شود و با قرنطینه، ضد عفونی و گاهی معدوم نمودن دام قابل کنترل است. گاو، گاو میش، گوسفند، بز، خوک، گوزن و آهو حساس ترین حیوانات به تب برفکی هستند..