تخم مرغ چند است
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری چند هزار تومان است؟ صنعت طیور
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری چند هزار تومان است؟

هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸ هزار تومان معادل شانه‌ای ۱۶ هزار تومان است. او قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، عرضه با نرخ‌های فعلی بیانگر زیان حداقل یک هزار و ۵۰۰ تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است.