تخم پرندگان
تخم اردک! یا تخم‌ مرغ؟! انتخاب شما کدام است؟ صنعت طیور
تخم اردک! یا تخم‌ مرغ؟! انتخاب شما کدام است؟

تخم اردک در مقایسه با تخم‌مرغ کاملاً بزرگ‌تر بوده و این کار تشخیص آن‌ها از یکدیگر را آسان می‌سازد. تفاوت دیگر میان آن‌ها این است که پوستة تخم اردک بسیار سخت‌تر از پوستة یک تخم‌مرغ معمولی است. هرچند این امر شکستن و ترک خوردن آن را بسیار دشوارتر می‌سازد، اما ازقرارمعلوم این امر تاریخ مصرف یا عمر مفید آن را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

نکات طلایی جوجه کشی تخم شتر مرغ صنعت طیور
نکات طلایی جوجه کشی تخم شتر مرغ

تخم های نطفه دار را جمع آوری و قبل از قراردادن آنها در دستگاه جوجه کشی برای مدتی کوتاه انبار می کنند. این شیوه کار به ویژه در شرکت های تجارتی معمول است زیرا تعداد تخم باید به آن اندازه برسد که دستگاه جوجه کشی یا انکوباتور پر شود. تخم هایی را که روزانه جمع آوری می کنند معمولا همان روز در دستگاه جوجه کشی (انکوباتور) نمی چینند، مگر اینکه دلیل اقتصادی داشته باشد.

تخم پرندگان مختلف چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ صنعت طیور
تخم پرندگان مختلف چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

بین تخم مرغ، تخم اردک یا تخم بلدرچین، تفاوت کمی در پروتئین بین مواد مختلف وجود دارد. به طور کلی در انواع تخم مرغ، مقدار پروتئین حدود ۱۳ گرم در ۱۰۰ گرم است. در میان آنها، تخم مرغ با ۱۲ گرم در ۱۰۰ گرم کمترین مقدار پروتئین را دارد. تخم های با بیشترین میزان پروتئین..