ترکیب ژنتیک گوسفندان در چهارمحال و بختیاری
ترکیب ژنتیک گوسفند لری بختیاری و رومانف در کوهرنگ نشخوارکنندگان
ترکیب ژنتیک گوسفند لری بختیاری و رومانف در کوهرنگ

طرح ترکیب ژنتیکی گوسفند لری بختیاری و رومانف روسی در این شهرستان از پارسال به تعداد یک هزار رأس در روستا‌های صمصامی، فانی آباد، قلعه علی حسین، دهنو و حاجی آباد اجرا شد و با توجه به استقبال در سال جدید با تلاش بیشتر ادامه یافت.