ترکیب گوسفند در ایران
پروژه ترکیب گوسفند نی ریز شروع شد نشخوارکنندگان
پروژه ترکیب گوسفند نی ریز شروع شد

سرپرست اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از شروع اولین طرح ترکیب گوسفند پرتولید سال جاری در نی ریز به تعداد ۲۰۰ راس خبر داد. با توجه به تجربه دو ساله طرح در شهرستان، این روش در صورتی موفق خواهد بود که نگهداری دام در جایگاه بسته انجام شود در غیر اینصورت نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.