تشکل های کشاورزی
بیانیه تشکل های کشاورزی وابسته به اتاق بازرگانی ایران در حمایت از آقای دکتر ساداتی نژاد اخبار و مقالات عمومی
بیانیه تشکل های کشاورزی وابسته به اتاق بازرگانی ایران در حمایت از آقای دکتر ساداتی نژاد

با عنایت به نامه شماره 52656 مورخ 1400/05/20 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر سید جوار ساداتی نژاد بعنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به مجلس قانونگذاری معرفی شده است. معرفی ایشان با کوله باری از تجربیات اجرایی و علمی، تداعی گر آینده ای پررونق برای کشاورزی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی..