تغذیه ماهیان
شناخت ویژگی های غذای ماهی (بخش دوم) صنعت آبزیان
شناخت ویژگی های غذای ماهی (بخش دوم)

مهمترین کار در تکثیر و پرورش ماهی ها، تهیه غذا و غذا دادن به آنهاست. سال های متمادی تصور میشد که جگر گاو غذای کاملی برای ماهی قزل آلاست و این ماده غذایی بیشتر از هر غذای دیگر در کارگاهها مصرف میشد. از آنجا که جگرهای آلوده به انگل کپلک مورد استفاده انسانی قرار نمی گرفتند، آنها را بقیمتی خیلی ارزان در اختیار کارگاه ها قرار می دادند..

شناخت ویژگی های غذای ماهی (بخش اول) صنعت آبزیان
شناخت ویژگی های غذای ماهی (بخش اول)

بهترین غذا ممکن است در اثر ذخیره نمودن یا آماده کردن غیر صحیح ارزشش را از دست بدهد. هر ساله میلیون ها تومان از ویتامین های مصنوعی که توسط مصرف کنندگان خریداری میگردند، قبل از مصرف، ارزش خود را از دست میدهند. مواد غذایی ممکن است تحت تاثیر باکتری ها و اثر آنزیمی آنها اکسید شده و در اثر بوجود آمدن اوضاع نامساعد ممکن است ارزش غذایی..