تغذیه نشخوارکنندگان
آینده ی مدرن کاشت علوفه گاو شیری در آمریکا کلید خورد نشخوارکنندگان
آینده ی مدرن کاشت علوفه گاو شیری در آمریکا کلید خورد

اگر منطقه ای که شما دامپروری می کنید برای تولید علوفه تازه برای گاوها خیلی خشک باشد چه میکنید؟ یک سیستم کشاورزی رباتیک داخلی کنترل شده می تواند پاسخگو باشد. نه تنها برای صرفه جویی در منابع و نیروی کار، بلکه برای بهبود عملکرد دام ها

چگونه با افزایش قیمت خوراک دام و طیور کنار بیاییم ؟ اخبار و مقالات عمومی
چگونه با افزایش قیمت خوراک دام و طیور کنار بیاییم ؟

قیمت دانه های خوراکی و دانه های روغنی مورد استفاده در خوراک دام و طیور مانند سویا در چند ماه اخیر به ارتفاعات چند ساله صعود کرده است. به دلایل آب و هوای بد در کشورهای تولید کننده اصلی، خرید اضافی یا افزایش عوارض . عواقب آن اکنون چالش بزرگی برای کل بخش دامپروری و مرغداری است و باید استراتژی های پایداری اتخاذ شود تا امکان استفاده کارآمدتر از منابع فراهم شود..

محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان نشخوارکنندگان
محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان

بازده استفاده از انرژی در نشخوارکنندگان سودآوری تولید گوشت و همچنین تأثیر زیست محیطی آن را تعیین می کند. از طریق انتخاب ژنتیکی و توسعه فناوری ها و روش های جدید، کارایی نشخوارکنندگان در تبدیل انرژی خوراک به گوشت برای مصرف انسان می تواند بهبود یابد.

فناوری های تغذیه دام در جهت بهبود تولید با صرف هزینه کمتر نشخوارکنندگان
فناوری های تغذیه دام در جهت بهبود تولید با صرف هزینه کمتر

افزایش نسبت کنسانتره در جیره باعث استفاده از غلات بیشتر می شود؛ در نتیجه لزوم عمل آوری دانه غلات در جیره نشخوارکنندگان امری پراهمیت تلقی می گردد. شکل فیزیکی خوراک، یکی از فاکتورهای مهم در مقدار مصرف خوراک توسط دام و همچنین قابلیت هضم خوراک هست. عمل آوری و تغییر در اندازه خوراک می تواند بر روی برخی از صفات تولیدی و عملکردی دام تأثیر بگذارد. تغییر در شکل فیزیکی..

استفاده از پسماندها در تغذیه نشخوارکنندگان نشخوارکنندگان
استفاده از پسماندها در تغذیه نشخوارکنندگان

با توجه به آمارهای موجود و بر اساس بررسی های کارشناسی پیش بینی می شود که جمعیت دنیا در ۵۰ سال آینده به حدود ۹ میلیارد نفر افزایش یابد. حال اگر میزان مصرف فرآورده های دامی توسط هر فردا تغییر نکند، انتظار می رود که میزان احتیاجات به تولیدات دامی 1.5 برابر نیاز فعلی گردد. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۴۰ مردم جهان از سوء تغذیه..

اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام نشخوارکنندگان
اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

چربیها در تغذیه انسان و حیوانات اهلی موضوع تحقیقات هستند. این مطالعات اغلب به گروهای ویژهای از چربیها (اشباع، غیراشباع، چند زنجیره ای غیراشباع یا گروه های چربی بر اساس طول زنجیره های اسید چرب (کوتاه، متوسط یا بلند زنجیر) تعلّق دارند.