تغذیه گوسفند و بز
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک! نشخوارکنندگان
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک!

دانشمندان ایرلندی در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که افزودن جلبک دریایی به تغذیه گاو‌ها و گوسفند‌ها، موجب کاهش انتشار گاز متان می‌شود.

محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان نشخوارکنندگان
محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان

بازده استفاده از انرژی در نشخوارکنندگان سودآوری تولید گوشت و همچنین تأثیر زیست محیطی آن را تعیین می کند. از طریق انتخاب ژنتیکی و توسعه فناوری ها و روش های جدید، کارایی نشخوارکنندگان در تبدیل انرژی خوراک به گوشت برای مصرف انسان می تواند بهبود یابد.

در جیره غذایی دام (گوسفند و بز) رعایت چه نکاتی الزامی است؟ نشخوارکنندگان
در جیره غذایی دام (گوسفند و بز) رعایت چه نکاتی الزامی است؟

جیره غذایی دام یکی از عوامل مهم سودآوری و کاهش هزینه ها می باشد. در صورت استفاده نامناسب از جیره غذایی دام ، بازدهی و در نتیجه سودآوری پرورش دام کاهش می یابد. برخی از افراد برای پروار کردن سریع تر مقدار جیره غذایی دام را افزایش میدهند که این عمل جز هدر دادن سرمایه و افزایش هزینه ها حاصل دیگری به همراه ندارد. چرا که هر دام روزانه به مقدار معینی افزایش وزن دارد.

چگونه تغذیه نشخوارکنندگان را مدیریت کنیم؟ نشخوارکنندگان
چگونه تغذیه نشخوارکنندگان را مدیریت کنیم؟

تغذیه دام یکی از راه های بهره وری در استفاده از منابع خوراک، تهیه جیره های متعادل و متوازن به منظور تأمين احتياجات غذایی دام و طيور است، به طوری که در یک واحد دامپروری 60 تا ۷۰ درصد هزینه ها مربوط به تغذیه است مدیریت دام های پرواری مثل زمان خشکی، آبستنی، شیرواری یا شیرخوارگی باید با یک مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده انجام گیرد.