تقلب در نهاده های دامی
سند تقلب و وجود ناخالصی در نهاده های دامی عمومی
سند تقلب و وجود ناخالصی در نهاده های دامی

اضافه کردن ضایعات به نهاده های دامی سویا نه‌ تنها سرمایه مرغداران با استفاده از این محصول تضییع می‌‌کند بلکه حقوق مصرف‌کننده هم ضایع خواهد شد زیرا ممکن است برخی از این آلودگی‌ها از طریق مصرف این محصول به مصرف‌کننده هم منتقل گردد.

دامیران