تورم دامداری ایران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی نشخوارکنندگان
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۲،۰ درصد افزایش رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱.۳-)، ۳.۳ واحد درصد افزایش دارد.