تولید بوقلمون
اصفهان تامین کننده ۴۰ درصد از گوشت بوقلمون کشور صنعت طیور
اصفهان تامین کننده ۴۰ درصد از گوشت بوقلمون کشور

حسین تحسیری کارشناس ماکیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، گفت: در استان اصفهان ۱۱۹ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۸۰۵ هزار قطعه فعال است که سالیانه هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوقلمون تولید می‌کنند. او با بیان اینکه این رقم حدود ۴۰ درصد از گوشت بوقلمون کشور است گفت: برای بهبود عملکرد تولید و پاسخ مناسب به نیاز بازار زنجیره سازی در این زمینه در دستور کار بوده است..