تولید خوراک آبزیان
۲۴۶ هزار کیلوگرم خوراک آبزیان صادر شد صنعت آبزیان
۲۴۶ هزار کیلوگرم خوراک آبزیان صادر شد

چهارمحال و بختیاری با تولید و تامین سالانه ۴۰ درصدی خوراک آبزیان کشور دارای بزرگترین واحد تولید خوراک آبزیان خاورمیانه در شهرک صنعتی شهرکرد با ۶ خط تولید در ۲ واحد مجزا فعال است که روزانه ۴۵۰ تن انواع خوراک آبزیان سردآبی و گرمابی و تولید سالانه بیش از ۲۴ هزار تن ماهی سردابی رتبه نخست پرورش ماهی قزل آلای کشور را دارد.