تولید مثل طیور
رازهای طلایی افزایش میل جنسی خروس ها صنعت طیور
رازهای طلایی افزایش میل جنسی خروس ها

در تخمدان پرنده ماده ، زرده تخم مرغ پس از کامل شدن تخمدان را ترک کرده و در عرض 20 دقیقه توسط اینفاندیبولوم به دام می افتد. زرده تخم مرغ توسط غشای پرویتالین (PVM) احاطه شده است که دارای دیسک ژرمینال (GD) میباشد. این قسمت محل باروری است. اسپرم به PVM متصل می شود ، یک سوراخ ایجاد می کند و وارد GD می شود.